Skip to main content

Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen (Nelson Mandela)

Op school komen kinderen samen. Kinderen met levensverhalen. Ze brengen hun karakter en hun zorgen en hun plezier mee de school in. Er is een gezamenlijke opdracht: leren lezen, rekenen, samenwerken, het ontwikkelen van burgerschap. Dat is geen makkelijke opdracht in deze snel veranderende wereld waarin kinderen constant geprikkeld worden door media en geconfronteerd worden met hoge verwachtingen. Veel kinderen hebben een extra zetje nodig in de vorm van zorg. FlowinGrow is inzetbaar voor scholen. Wij zijn op tientallen scholen actief. De inzet is verschillend. Op een aantal scholen biedt FlowinGrow ‘Zorg op school’. Dat betekent dat er op vaste momenten in de week een orthopedagoog van ons aanwezig is om met kinderen en hun ouders en hun leerkracht te werken aan met elkaar gestelde doelen. Geen wachtlijst, geen reistijd, hulp direct in de driehoek ouders, kind en school.

Andere scholen kiezen voor ons unieke project de stressbestendige school: en systemische aanpak waarbij zowel kinderen, ouders als de medewerkers van de basisschool les en training krijgen over stress- en emotieregulatie.

Studiedagen en ouderavonden verzorgen behoren ook tot de mogelijkheden. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te verkennen.

Zorg op school

Het gaat niet altijd makkelijk met kinderen op school. Veel kinderen worden dan aangemeld bij hulpinstanties buiten de school. Maar het kan anders om de situatie snel weer passend te maken. Elke week is de orthopedagoog van FlowinGrow op school aanwezig om te werken met het kind in samenwerking met de leerkracht en ouders. Geen wachtlijst, niet lang uit de klas, in de natuurlijke omgeving van een kind. En vooral: de zorg vindt plaats in een intensief samenwerkende driehoek: school, ouders en hulpverlening als een beschermend en samenwerkend kader om het kind heen.

Stressbestendige school

Wat een grote stap zou het zijn als binnen een school zowel de kinderen als de leerkrachten als de ouders allemaal goed weten om te gaan met stress? Want stressvrije scholen bestaan niet. Immers: het leren staat centraal op school: sociaal, cognitief, motorisch. Leren gaat nooit vanzelf en gaat vanzelfsprekend soms gepaard met frustratie, angst, conflicten: stress. Ook leerkrachten ervaren soms stress: het runnen van de klas, het uiterste proberen te bereiken bij ieder kind. Ouders ervaren soms stress als hun verwachtingen van de school of ten aan zien van het kind niet waargemaakt kunnen worden. Stress is niet erg, zelfs een teken dat er (liefdevolle) betrokkenheid is. Het is alleen fijn als kinderen, ouders en leerkrachten de stress kunnen herkennen en weten ermee om te gaan. FlowinGrow biedt een compleet pakket waarin psycho-educatie rond stress centraal staat. Er zijn lessen voor kinderen waarin op een heel begrijpelijke manier klassikaal wordt uitgelegd wat er gebeurt in je hersenen en in je gedrag als er sprake is van stress. De kinderen gaan zichzelf en elkaar wat beter begrijpen en leren ook wat ze zouden kunnen doen om de reactie wat minder vaak te hebben. Daarnaast worden kinderen getraind om te leren omgaan met stressvolle momenten en te spreken over hun gevoel. Een teamtraining voor de leerkrachten en directie over emotieregulatie en een ouderavond waarin ouders ook leren over deze technieken maakt dat de aanpak volledig geïntegreerd kan worden in een school. Co-regulerende leerkrachten en co-regulerende ouders voor een betere stressregulatie bij de kinderen en meer Flow in de school.
Verschillende scholen hebben deze aanpak inmiddels geïntegreerd. Er ontstaat een gezamenlijke taal en aanpak rond stress, angst en ruzie en een gezamenlijke aanpak om het op te lossen.
JIJ EN STRESS, EEN HERSENLES vormt het hart van de psycho-educatie en is uitgegeven door FlowinGrow. Wil je dit project ook op jouw school?

Neem contcat op
Flowkidskracht
FlowkidsKrachtcursus

De FlowKidsKracht cursus in een groepsbehandeling bij FlowinGrow. Kinderen met boosheids- en frustratieklachten komen samen en leren dat ze niet alleen zijn met hun boze buien of hun onmacht. Samen proberen we een weg te vinden naar een andere manier van reageren als de stress toeslaat. We helpen de kinderen door ze de kracht te geven zelf iets aan het probleem te doen. Ze leren het probleem en de oorzaak ervan inzien, ook door met elkaar te werken en naar elkaar te luisteren. Ze krijgen allerlei tools aangereikt om zelf in te kunnen zetten als het soms wat moeilijk is. Heeft je kind last van frustratie, boosheid, faalangst, wordt het gepest? Neem dan contact op om te kijken of deelname aan deze kortdurende cursus wat voor jullie is?

of lees meer hierover
Gezinstherapie

Het opvoeden is een constant interactieproces tussen ouders en hun kinderen. Als de een wat zegt, dan reageert de ander daarop. Het kan zijn dat deze interacties even niet meer zo prettig zijn. Dat kan zijn doordat de kinderen onderling veel ruzie maken, of als er sprake van jaloezie is. Het kan ook zijn dat ouders elkaar bekritiseren om hun manier van opvoeden. In zo’n geval is het goed om contact op te nemen voor gezinstherapie. Na een intakegesprek met de ouders wordt het gehele gezin in de praktijk uitgenodigd. Met elkaar kijken we naar het gezin, hoe functioneert het gezin nu? Wat zijn de patronen? Wie neemt welke plek in? Welke ruimte is er voor ieder gezinslid? We kunnen ook met elkaar kijken: Hoe is het zo gekomen? Wat vertelt de familie van herkomst, wat is er gebeurd in de verschillende levensfasen van de gezinsleden. We hebben aandacht voor wat er moeilijk gaat, maar zoeken ook naar waar het makkelijk gaat en waar het gezin goed in is, omdat dat ook weer kansen geeft voor gezonde interactiepatronen en plezier met elkaar. We praten niet alleen, maar doen ook spellen om erachter te komen hoe het werkt in jullie gezin en ook om te oefenen hoe het anders zou kunnen. Soms nemen we een spelsessie op, zodat we samen kunnen kijken wat er nu eigenlijk gebeurt. Het gezin kijkt dan als het ware in de eigen spiegel. Het is vaak verhelderend en geeft mooie oplossingsgerichte inzichten, waardoor er ruimte komt om oude interactiepatronen op te speuren en te oefenen met nieuwe manieren van met elkaar omgaan. Daardoor ontstaan er meer positieve interacties. Ook voor Nieuw samengestelde gezinnen is begeleiding mogelijk.