> Home » FlowinGrow voor kinderen

Deze prachtige uitspraak is van de ontwikkelingspsycholoog prof. Feuerstein. Ieder kind is uniek in al zijn of haar kwaliteiten, maar het gedrag kan de opvoeders, begeleiders en leerkrachten soms enorm confronteren met zichzelf. De oplossing ligt vaak in het ontdekken van de kwaliteiten om zo iedereen weer in zijn kracht te zetten. Wat ouders merken als het kind niet lekker in zijn vel zit is een grotere boosheid of juist teruggetrokkenheid. Soms gaan de leerresultaten achteruit of kan het kind ineens erg boos of verdrietig zijn of slecht slapen. Soms heeft het zin om eens goed te kijken waar de problemen vandaan komen (diagnostiek), soms wordt er besloten in therapie te stappen, het kind alleen, of met het hele gezin samen en zo met elkaar tot oplossingen komen (gezinstherapie). Soms is het mogelijk kinderen in groepsverband te laten werken aan een vergroting van het zelfvertrouwen en weerbaarheid (Flowkidskrachtcursus). Een en ander wordt bepaald na een intakegesprek met ouders.