> Home » FlowinGrow voor ouders

En juist de kracht van die liefde geeft vaak gevoelens van het beste te willen doen. Gevoelens van onzekerheid of onmacht kunnen de kop op steken, zeker omdat de tijd steeds alles weer verandert en kinderen steeds weer andere eisen stellen aan hun ouders (bijvoorbeeld peuterpuberteit, adolescentie). Ook de omgeving verandert en stelt steeds weer nieuwe eisen aan kinderen (denk aan de komst van een broertje of zusje, een scheiding, een traumatische gebeurtenis). Daar kan wel eens frictie ontstaan. Ouders kunnen in de loop van het opvoedingsproces op bepaalde momenten behoefte hebben aan ondersteuning. Bij FlowinGrow kunnen ouders terecht voor opvoedingsondersteuning, gezinstherapie, relatietherapie en begeleiding bij (v)echtscheidingen.