Skip to main content

It takes a village to raise a child (Afrikaans gezegde)

Als het vastloopt in de opvoeding en/of ontwikkeling van een kind, dan kunnen kinderen en hun gezinnen bij ons terecht, Wij bieden systeemgerichte emotieregulatietherapie, behandeling van aandachts- en concentratieproblemen, cursussen voor ouders en stressregulatie cursussen voor kinderen, Daarnaast is er ruimte voor gezinstherapie, begeleiding bij echtscheiding en relatietherapie. FlowinGrow zoekt middels behandeling. FlowinGrow is niet gericht op harde diagnostiek maar wij werken met handelingsgerichte diagnostiek als vanzelfsprekend onderdeel van de behandeling.
FlowinGrow werkt vanuit een kleinschalige praktijk in Rotterdam-Hillegersberg aan een gedegen systemische en emotieregulerende  behandeling.
Onze medewerkers hebben allemaal een universitaire pedagogische opleiding en een SKJ-registratie. De aanvullende specialismen wisselen per pedagoog.

FlowinGrow is geen door de gemeente gecontracteerde zorgverlener maar werkt al jaren nauw samen met huisartsen, wijkteam en scholen. FlowinGrow is vaste partner van vele wijkteams door middel van toegewezen PGB. Echter: veel van de ouders die bij ons aankloppen geven er de voorkeur aan om de zorg zelf, of via de complementaire verzekering te betalen.

Werkwijze en filosofie

Een tegeltjeswijsheid…Als er stress ontstaat in een gezin of een relatie, dan gaan deuren vaak op slot en weet je niet meer hoe ze geopend moeten worden. Hoe om te gaan met bepaalde emoties, met moeilijk gedrag? Hoe vind je weer ruimte om met elkaar het leven te leven op een prettige manier? Die zoektocht gaan we graag aan bij FlowinGrow. Wij zetten ons in voor het welbevinden van kinderen, gezinnen, partners en binnen scholen. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar. Door eerst je eigen stress te reguleren en contact te maken met je eigen gevoelens kun je beter kijken en begrijpen wat er gebeurt en hoe te reageren. In de Flow kom je meer in verbinding met jezelf en meer in verbinding met de ander. Je kunt bij Flowingrow terecht voor hulp aan het gezin (ouders en/of kinderen), maar ook voor projecten op scholen of voor bijscholing als je professional bent. Oplossingsgericht, systemisch, relatiegericht en altijd de focus op mogelijkheden in plaats van belemmeringen. FlowinGrow staat in verbinding met belangrijke partners in de zorg. We hebben goede contacten met verschillende wijkteams, scholen en huisartsen in de buurt. Ons idee van goede zorg is: zo kort mogelijk, maar lang genoeg om tot werkelijke verandering te komen. Als langdurige zorg is geïndiceerd, wordt er soms via het wijkteam een PGB afgegeven om deze zorg te bekostigen. De hulp van FlowinGrow is deels vergoedbaar vanuit de aanvullende verzekering.
Bij FlowinGrow werken universitair geschoolde orthopedagogen/psychologen. Wij zijn allemaal SKJ- geregistreerd. FlowinGrow is aangesloten bij relevante beroepsverenigingen: NVRG, NFG, EFT en de koepelorganisatie RBCZ. KVK inschrijving 73539937.
Op Zorgkaart.nl is te lezen wat eerdere cliënten over onze zorg hebben gezegd.

Voor verwijzers

Als het vastloopt in de opvoeding en/of ontwikkeling van een kind, dan kunnen kinderen en hun gezinnen bij ons terecht, Wij bieden systeemgerichte emotieregulatietherapie, behandeling van aandachts- en concentratieproblemen, cursussen voor ouders en stressregulatie cursussen voor kinderen, Daarnaast is er ruimte voor gezinstherapie, begeleiding bij echtscheiding en relatietherapie. FlowinGrow zoekt middels behandeling. FlowinGrow is niet gericht op harde diagnostiek maar wij werken met handelingsgerichte diagnostiek als vanzelfsprekend onderdeel van de behandeling.
FlowinGrow werkt vanuit een kleinschalige praktijk in Rotterdam-Hillegersberg aan een gedegen systemische en emotieregulerende behandeling.
Onze medewerkers hebben allemaal een universitaire pedagogische opleiding en een SKJ-registratie. De aanvullende specialismen wisselen per pedagoog.
FlowinGrow is geen door de gemeente gecontracteerde zorgverlener maar werkt al jaren nauw samen met huisartsen, wijkteam en scholen. FlowinGrow is vaste partner van vele wijkteams door middel van toegewezen PGB. Echter: veel van de ouders die bij ons aankloppen geven er de voorkeur aan om de zorg zelf, of via de complementaire verzekering te betalen.

Tarieven en vergoeding

Wat kost een behandeling bij FlowinGrow?

Ons normale uurtarief is volgens de NZA-norm vastgesteld op 106 euro. Dat geldt ook voor het intakegesprek. Dat is verdeeld over 3/4 uur behandeling en 1/4 uur administratieve handelingen. Een gezinsafspraak en een sessie relatietherapie van 1 a 1,5 uur kost 128 euro. Een consult aan huis kost 120 euro. De duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek. Soms wordt het behandeldoel na 3 sessies bereikt, soms pas na 10 sessies of meer. Er is altijd open communicatie over het aantal sessies. Observatie/bezoek aan school (inclusief verslaglegging) kost 180 euro. Deelname aan FlowKidsKracht kost 325 euro (inclusief materiaal). Bij verhindering moet de afspraak minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, anders berekenen wij een tarief van 50 euro.
De zorg van Flowingrow wordt niet vergoed door de gemeentelijke jeugdzorg. Daarvoor zijn grote instellingen aangewezen als Youz, Yulius, mentaal Beter jong.

of lees meer hierover

Team FlowinGrow

De medewerkers van FlowinGrow zijn allemaal gerigistreerd bij het SKJ als zorgverlener. Jacqueline is als systeemtherapeut en kindertherapeut aangesloten bij beroepsverenigingen: NVRG, NFG en de koepelorganisatie RBCZ. KVK inschrijving 73539937-AGB codes 90041368 / 94103162. Op Zorgkaart.nl is te lezen wat eerdere cliënten over onze zorg hebben gezegd.

ontmoet het team
BLOG

De Spelende Therapeut

In ons blog lees je de alledaagse gebeurtenissen en ons standpunt hierop. Bloggen we niet vaak genoeg.... Laat dat dan ook weten 🙂

lees ons blog