> Home » Over Flowingrow

…dan kun je bij FlowinGrow terecht. Wij zetten ons in voor het welbevinden van kinderen en hun ouders. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar. Met als doel: stabiele kinderen met zin in het leven. Je kunt bij Flowingrow terecht voor therapie en (leer) ondersteuning aan kinderen, voor gezinsdiagnostiek en gezinstherapie, relatietherapie (EFT) en begeleiding bij echtscheiding en begeleiding bij nieuw-samengestelde gezinnen. Oplossingsgericht, systemisch, relatiegericht en altijd de focus op mogelijkheden in plaats van belemmeringen.  Er wordt nauw samengewerkt met Flow4Kids en praktijk Wonderwijs. We hebben contacten met het wijkteam en de huisartsen in de buurt. Ons idee van goede zorg is: zo kort mogelijk, maar lang genoeg om tot werkelijke verandering te komen. Als langdurige zorg is geïndiceerd, wordt er soms via het wijkteam een PGB afgegeven om deze zorg te bekostigen. De hulp van FlowinGrow is deels vergoedbaar vanuit de aanvullende verzekering. Zie hier onze tarieven.

FlowinGrow is aangesloten bij relevante beroepsverenigingen: NVRG, VIT, NFG en de koepelorganisatie RBCZ. KVK inschrijving 73539937-AGB codes 90041368 / 94103162. Op Zorgkaart.nl is te lezen wat eerdere cliënten over onze zorg hebben gezegd.