> Home » Over Flowingrow

…dan kun je bij FlowinGrow terecht. Wij zetten ons in voor het welbevinden van kinderen en hun ouders. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar. Met als doel: stabiele kinderen met zin in het leven. Je kunt bij Flowingrow terecht voor emotieregulatietherapie en (leer) ondersteuning aan kinderen, voor gezinsdiagnostiek en gezinstherapie, relatietherapie (EFT) en begeleiding bij echtscheiding en begeleiding bij nieuw-samengestelde gezinnen. Oplossingsgericht, systemisch, relatiegericht en altijd de focus op mogelijkheden in plaats van belemmeringen.  Er wordt samengewerkt met Flow4Kids als het om diagnostiek gaat en met huisarts of wijkteam als daar behoefte aan is bij ouders. Ons idee van goede zorg is: zo kort mogelijk, maar lang genoeg om tot werkelijke verandering te komen. Als langdurige zorg is geïndiceerd, wordt er soms via het wijkteam een PGB afgegeven om deze zorg te bekostigen. De hulp van FlowinGrow is deels vergoedbaar vanuit de aanvullende verzekering. Zie hier onze tarieven.

De medewerkers van FlowinGrow zijn allemaal gerigistreerd bij het SKJ als zorgverlener. Jacqueline is als systeemtherapeut en kindertherapeut aangesloten bij beroepsverenigingen: NVRG, NFG en de koepelorganisatie RBCZ. KVK inschrijving 73539937-AGB codes 90041368 / 94103162. Op Zorgkaart.nl is te lezen wat eerdere cliënten over onze zorg hebben gezegd.

Onder welke voorwaarden wij onze zorg geregeld hebben en wat je kunt doen als je een klacht hebt is via de volgende link te lezen Rechten, Plichten, Klachten

Privacystatement

FlowinGrow werkt volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, vastgestekld door het NVO (Nederlandse vereniging van orthopedagogen). Dit is een door de overheid verplichte werkwijze ter vroegsignalering en bestrijding van kindermishandeling en huisellijk geweld.