> Home » Over Flowingrow » Wie werken er bij FlowinGrow?

Yentl Lassche

Jacqueline is orthopedagoog en heeft zowel op de universiteit als op verscheidene HBO-opleidingen gewerkt.

Via FlowinGrow wil zij nu haar geheel eigen, creatieve bijdrage leveren aan opvoedings- en leerprocessen. Haar grootste uitdaging is: oplossingsgericht en curatief werken vanuit het hart, kijken naar de goede aspecten in processen, altijd systemisch en het vinden van kwaliteiten en die inzetten om een verandering teweeg te brengen. De focus ligt voor haar niet in eerste instantie op de diagnose, maar op het begrijpen en van daaruit een zachte beweging naar een verbetering.
Jacqueline is geregistreerd als systeemtherapeut voor gezinstherapie en relatietherapie bij de NVRG, en  geregistreerd kinder-en jeugdtherapeut via NFG. Zij is daarnaast therapeut Symbooldrama, EFT-basisgecertificeerd en gecertificeerd Heartmath-trainer. Jacqueline heeft zich verdiept in gevoels- of emotieregulatie. De begeleidingstrajecten die Jacqueline met kinderen doet hebben vaak te maken met angst, boosheid, moeilijk gedrag van kinderen, problemen binnen het gezin of pestproblemen. Daarnaast is zij gecertificeerd Triple-P aanbieder, waarvanuit zij garant staat voor kwalitatief goede opvoedingsondersteuning aan ouders. In het kader van de WKKGZ is het mogelijk eventuele klachten of geschillen over Jacqueline voor te leggen aan de klachten- en geschillencommissie. Hier kunt u de handelwijze in zo’n geval nalezen:https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Yentl Lassche is afgestudeerd als orthopedagoog en werkt bij FlowinGrow.

Daarnaast is zij leerkracht in het primair onderwijs, trainer Beter bij de Les en HeartMath therapeut. Yentl is in opleiding voor systeemtherapeut. Binnen FlowinGrow houdt Yentl zich bezig met ‘jij en stress, een hersenles’ een programma voor de basisschool rond stressregulatie. Daarbij werkt ze ook mee aan de FlowkidsKrachttraining. Yentl probeert altijd de link te zoeken tussen het beste voor het kind en de best mogelijke oplossing in de klas. Ook houdt Yentl zich bezig met leerproblemen waarbij op een speelse manier wordt gekeken wat het kind al kan en waar hij of zij nog hulp bij nodig heeft. Juist door de rustgevende technieken vanuit de HeartMath en de kennis en kunde vanuit het leerkracht en pedagoogschap maken dat Yentl voor kinderen met faalangstklachten een goede begeleider is. Yentl’s natuur is om bij elk kind naar zijn of haar kwaliteiten te kijken en deze als uitgangspunt te nemen voor de verdere ontwikkeling van het kind. Indien ouders onverhoopt ontevreden zijn over de hulpverlening vanuit Yentl, dan kunnen zij hun klacht of geschil voorleggen aan het SKJ waaraan Yentl als jeugd-gezinsprofessionale verbonden is. Klachten en professioneel toezicht – SKJeugd

Gonda Huisman is herintredend in de jeugdhulpverlening. Eerst als stagiair en nu als jeugd en gezinsprofessional, verbonden aan het SKJ. Zij doet aan ouderbegeleiding en werkt in het kader van emotie-en stressregulatie in de praktijk maar ook ondersteunend op verschillende basisscholen. Mochten ouders onverhoopt niet tevreden zijn over de hulp van Gonda, dan kunnen zij zich wenden tot het SKJ waar Gonda haar registratie heeft behaald. Klachten en professioneel toezicht – SKJeugd