> Home » Over Flowingrow » Tarieven en verzekering

Wat kost een behandeling bij FlowinGrow?

Ons normale uurtarief is volgens de NZA-norm vastgesteld op 100 euro. Dat geldt ook voor het intakegesprek. Dat is verdeeld over 3/4 uur behandeling en 1/4 uur adminstratieve handelingen. Een gezinsafspraak van 1 a 1,5 uur kost 125 euro. Een consult aan huis kost 120 euro. De duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek. Soms wordt het behandeldoel na 3 sessies bereikt, soms pas na 10 sessies of meer. Er is altijd open communicatie over het aantal sessies. Observatie/bezoek aan school (inclusief verslaglegging) kost 180 euro. Deelname aan FlowKidsKracht kost 325 euro (inclusief materiaal). Bij verhindering moet de afspraak minimaal 24 uur van te voren afgezegd worden, anders berekenen wij een tarief van 50 euro.

De zorg van Flowingrow wordt niet vergoed door de gemeentelijke jeugdzorg. Daarvoor zijn grote instellingen aangewezen als Lucertis, Yulius, mentaal Beter jong.

Vaak wordt de behandeling wel (deels) vergoed!

Kindertherapeutische behandeling valt vaak wel onder gedeeltelijke vergoeding indien er een aanvullende verzekering voor complementaire zorg is afgesloten. Op onderstaande sites kunt u zien of uw verzekering vergoeding biedt. https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

https://www.vit-therapeuten.nl/cli–nten/overzicht-vergoedingen/

Als er indicatie voor is, dan kan er via het wijkteam een PGB aangevraagd worden. Vanuit een PGB kan de zorg bij FlowinGrow volledig bekostigd worden. Ook als het wijkteam betrokken is, blijven de ouders ons eerste aanspreekpunt. Ouders bepalen welke zorg hun kind krijgt en wie welke rapportage te lezen krijgt. Voor relatietherapie is geen vergoeding mogelijk. Bovendien geldt daar ook een verplichte BTW-heffing van 21% op de het sessietarief. FlowinGrow stuurt maandelijks een factuur.

Tarieven voor scholen

De kosten voor ‘Jij en stress, een hersenles’ zijn op aanvraag. Er kan gekozen worden de kinderen de les te geven. Aanvullend kunnen de kinderen 3x getraind worden met behulp van de ademsensor, waardoor hun stress afneemt. Aanvullend kan gekozen worden voor een ouderavond om ouders te vertellen over deze aanpak. Ook kan gekozen worden voor het geven van deze psycho-educatie aan alle leerkrachten. De leerkrachten kunnen ook getraind worden dor middel van de ademsensor. Omdat de prijzen afhankelijk zijn van de de keuze die de school maakt en de grootte van de school is een op maat gemaakte prijsopgaaf het meest gepast. Neem gerust contact op.