> Home » Over Flowingrow » Samenwerkingspartners

  • Als er diagnostiek nodig is om vast te stellen wat de cognitieve mogelijkheden van uw kind zijn, of vast te stellen of er bijvoorbeeld sprake is van ADHD of Autisme, of indien er ander neuropsychologische diagnostiek nodig is dan doet Judith van Langevelde van Flow4Kids dat onderzoek. Wij verwijzen ook naar haar als er behoefte is aan Cognitieve gedragstherapie of ACT.
  • Als er psychologische begeleiding voor volwassenen nodig is, werken we samen met Ellen Joosten (GZ-psycholoog).
  • FlowinGrow werkt, indien nodig, samen met basisscholen, wijkteam en huisartsen.
soaaklopen help

Als alles spaak loopt

de mensen van flowingrow

Wie helpen

over flowingrow

Samenwerkingspartner

tarieven en verzekering psychische hulp kinderen

 Tarieven en verzekering