Jacqueline is orthopedagoog en heeft zowel op de universiteit als op verscheidene HBO-opleidingen gewerkt.

Via FlowinGrow te Rotterdam wil zij nu haar geheel eigen, creatieve bijdrage leveren aan opvoedings- en leerprocessen. Een van haar grootste uitdagingen is: oplossingsgericht en curatief werken vanuit het hart, kijken naar de goede aspecten in processen, altijd systemisch en het vinden van kwaliteiten en die inzetten om een verandering teweeg te brengen. De focus ligt voor haar niet in eerste instantie op de diagnose, maar op het begrijpen en van daaruit een zachte beweging naar een verbetering.
Jacqueline Toernier is geregistreerd integratief kinder- en jongerentherapeut bij de VIT en therapeut via NFG. Zij is therapeut Symbooldrama, basis systeemtherapeut, EFT-basisgecertificeerd en gecertificeerd Heartmath-trainer. Jacqueline heeft zich verdiept in gevoels- of emotieregulatie.

De begeleidingstrajecten die Jacqueline met kinderen doet hebben vaak te maken met angst, boosheid, moeilijk gedrag van kinderen, problemen binnen het gezin of pestproblemen. Daarnaast is zij gecertificeerd Triple-P aanbieder, waarvan uit zij garant staat voor kwalitatief goede opvoedingsondersteuning aan ouders. In het kader van de WKKGZ is het mogelijk eventuele klachten of geschillen voor te leggen aan de klachten- en geschillencommissie. Hier kunt u de handelwijze in zo’n geval nalezen.

  • Lidnummer VIT 481.15.a
  • Lidnummer NFG
  • Lidnummer koepel RBCZ 809483R