FlowKidsKracht: Je kind weer in positieve kracht!

Een training die bedoeld is voor kinderen met boosheid/frustratieklachten, kinderen die twijfelen aan hun eigen capaciteiten, bang zijn voor negatieve beoordeling en de gevolgen daarvan (op schoolgebied, maar bijvoorbeeld ook in sociale situaties), angst- en vermijdingsverschijnselen vertonen en belemmerd worden door spanning en/of prestatiedruk. Ook kinderen die last van pesten hebben, kunnen baat hebben bij deze training. De kinderen leren wat er gebeurt als stress toeslaat (psycho-educatie) en wat ze eraan zouden kunnen doen.
In de training komen thema’s naar voren als: gevoelens, het herkennen van lichaamssignalen, leren ontspannen, goed ademhalen en positief leren denken.
Na een uitgebreid intakegesprek start de training met een ouderavond waarin ouders de psycho-educatie krijgen die de kinderen later ook krijgen. Dan kunnen ouders en kinderen vanuit hetzelfde kader begrijpen wat er gebeurt als er stress ontstaat. Daarna starten er 6 kinderbijeenkomsten. Deze zijn op maandagmiddag van 15.45-17.00 uur. Ouders worden gedurende de cursus goed op de hoogte gehouden en zo nodig kan er ook wat telefonische begeleiding zijn. Aan het einde van de cursus vindt er een gesprek plaats met de ouders en het kind samen om alles nog eens door te spreken.

De groep zal bestaan uit maximaal 6 kinderen. Er zijn  twee trainers. De kosten bedragen 325 euro per training