> Home » FlowinGrow voor scholen

De basisschool is voor velen al lang geen stressvrije plek meer waar je lekker kunt leren en rustig kunt lesgeven. De verwachtingen zijn hoog, de lat ligt hoog en de stressniveaus stijgen bij velen.

In onze hersenen is een prachtig systeem terug te vinden waarin goed geregeld is wanneer we rustig kunnen nadenken of wanneer er acuut gereageerd moet worden in tijden van stress. Dit systeem heeft een belangrijke overlevingswaarde, immers: als we in levensgevaar zijn, dan moeten we direct tot actie overgaan en niet rustig nadenken wat het beste is om te doen. Dan ben je namelijk vaak al te laat. De acute reactie op stress is vechten, vluchten of bevriezen, ook wel bekend als FIGHT-FLIGHT-FREEZE. Heel vaak gebeurt het dat kinderen, ouders, leerkrachten deze niet-nadenkende reactie vertonen op momenten dat er niet zo zeer sprake is van levensgevaar, maar dat er wel een grotere spanning (stress) wordt ervaren. Wat moet je doen als iemand zo’n onbegrijpelijke reactie heeft? En hoe kun je daarop reageren? Een programma voor de kinderen, ouders en leerkrachten op school: lees meer hierover.

Als leerkrachten dreigen uit te vallen door de hoge stress op het werk, kan het ook helpen om individuele begeleiding te krijgen vanuit dit concept: Op adem komen voor leerkrachten. Dit traject wordt in sommige gevallen vergoed door de zorgverzekering. Sommige besturen bekostigen deze training voor hun leerkrachten in het kader van nascholing. lees meer hierover