> Home » FlowinGrow voor Professionals

FlowinGrow deelt haar kennis graag met professionals. Dat doen we door trainingen aan leerkrachten, schoolmaatschappelijk werkers, pedagogen en psychologen. Dit gebeurt door een aparte scholingsafdeling binnen FlowinGrow: de GrowinFlow-academy. Er kunnen workshops en trainingen geboekt worden op het gebied van systemisch werken met gezinnen, Werken met (opstellings)poppetjes in een gesprek, systemisch spelen met gezinnen. Daarnaast is een groot deel van ons trainingsaanbod gebaseerd op de door ons gepubliceerde  psycho-educatie Jij en stress, een hersenles. Zie hiervoor onder andere de training psycho-educatie in stressregulatie, onze SKJ geaccrediteerde training.

Ook volwassenen met stressklachten kunnen bij ons terecht.

In onze hersenen is een prachtig systeem terug te vinden waarin goed geregeld is wanneer we rustig kunnen nadenken of wanneer er acuut gereageerd moet worden in tijden van stress. Dit systeem heeft een belangrijke overlevingswaarde, immers: als we in levensgevaar zijn, dan moeten we direct tot actie overgaan en niet rustig nadenken wat het beste is om te doen. Dan ben je namelijk vaak al te laat. De acute reactie op stress is vechten, vluchten of bevriezen, ook wel bekend als FIGHT-FLIGHT-FREEZE. Heel vaak gebeurt het dat kinderen, ouders, leerkrachten deze niet-nadenkende reactie vertonen op momenten dat er niet zo zeer sprake is van levensgevaar, maar dat er wel een grotere spanning (stress) wordt ervaren. Wat moet je doen als iemand zo’n onbegrijpelijke reactie heeft? En hoe kun je daarop reageren? Een psycho-educatie voor kinderen, ouders, leerkrachten  en iedereen die met een van deze doelgroepen werkt. Daarnaast bieden we ook een training voor leerkrachten om de (werk)stress te verminderen: Op adem komen voor leerkrachten

Voor trainingen en workshops op maat denken we graag mee. Kleine groepjes kunnen bij ons in de praktijk scholing krijgen, scholing op locatie is ook mogelijk. Neem gerust contact op zodat we samen naar een passend aanbod kunnen zoeken.