> Home » FlowinGrow voor ouders » Nieuw samengestelde gezinnen

Na een echtscheiding volgt vaak weer een nieuwe relatie. In veel gevallen heeft de nieuwe partner vaak ook weer kinderen en een ex partner. Dat maakt de interacties soms behoorlijk lastig, om nog maar niet te spreken alle loyaliteiten die er spelen. Gezinstherapie of ouderbegeleiding kan dan soms lucht en inzicht geven. In de therapie komt ruimte en plek voor de bloedbanden. Wat in het dagelijks leven niet gezegd wordt, kan in de therapie wel gezegd worden. Het uitspreken van de onwennigheid van het leven in een nieuw samengesteld gezin lucht op en geeft ruimte om te zoeken naar eigen manieren om daarmee om te gaan. Neem gerust contact op als je hiermee worstelt of vragen over hebt.