> Home » FlowinGrow voor ouders » Hulp bij echtscheiding

Als ouders tot het besluit van scheiden komen, dan is er vaak veel aan de hand in een gezin. Soms is er zelfs sprake van grote spanning waardoor iedereen onder druk komt te staan en de kinderen klem komen te zitten. Hoe kun je na het beeindigen van de partnerrelatie samen goede en samenwerkende ouders van julie kind(eren) blijven? Hoe kunnen kinderen hun hart luchten zonder in een loyaliteitsconflict te komen? Bij FlowinGrow is begeleiding mogelijk voor kinderen en ouders. Voor de scheidende ouders wordt gebruik gemaakt van de SCHIP-aanpak, ouders gaan daarin samen in gesprek met elkaar om hun partnerrelatie af te ronden, elkaar te vergeven en de stap te maken naar een relatie  waarin ze het gezamenlijk ouderschap op zo’n goed mogelijke manier vormgeven. Een voorwaarde is dat ouders samen aan tafel willen komen. Voor de kinderen is er ruimte om buiten de loyaliteit het verhaal van de scheiding voor henzelf te vertellen, beschrijven, erover te tekenen, spelen of te knutselen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de methode Write-junior. Voor complexe scheidingen waarbij bijvoorbeeld nog juridische procedures lopen is er bij FlowinGrow momenteel geen mogelijkheid voor begeleiding. Wij verwijzen graag naar programma’s als ”kinderen uit de knel” of  ”ouderschap blijft”.