> Home » FlowinGrow voor ouders » Gezinstherapie

Het opvoeden is een constant interactieproces tussen ouders en hun kinderen. Als de een wat zegt, dan reageert de ander daarop. Het kan zijn dat deze interacties even niet meer zo prettig zijn. Dat kan zijn doordat de kinderen onderling veel ruzie maken, of als er sprake van jaloezie is. Het kan ook zijn dat ouders elkaar bekritiseren om hun manier van opvoeden. In zo’n geval is het goed om contact op te nemen voor gezinstherapie. Na een intakegesprek met de ouders wordt het gehele gezin in de praktijk uitgenodigd. In deze sessie speelt het gezin dan vaak een aantal spellen. De sessie wordt opgenomen zodat de therapeut de interacties samen met de ouders (en soms ook met de kinderen) kan nabespreken. Het is verhelderend en geeft mooie oplossingsgerichte inzichten, waardoor er ruimte komt voor meer positieve interacties.