> Home » FlowinGrow voor kinderen » Therapie voor kinderen

Sommige kinderen maken veel mee, andere kinderen zijn heel (hoog)gevoelig voor ogenschijnlijk normale gebeurtenissen. Als een kind vaak bozig is, gefrustreerd, verdrietig of juist teruggetrokken en het kan zichzelf niet begrijpen en verwoorden, dan ontstaan er vaak problemen. Emotieregulatietherapie kan dan goed helpen. We werken oplossingsgericht, altijd systemisch en bij wat dieperliggende problematiek met speltherapie en symbooldrama. Symbooldrama is een vorm van therapie waarbij kinderen via dagdromen en tekeningen samen met de therapeut ontdekken waar hun sterkte ligt en hoe ze problemen of angsten kunnen overwinnen. Bij grote en kleine problemen werken we altijd heel nauw samen met de ouders.