> Home » FlowinGrow voor kinderen » Begeleiding bij leerproblemen

Als het leren op school niet gemakkelijk gaat, kunnen we bekijken wat de specifieke leerstijl is van het kind. Wat heeft het nodig om tot leren te komen? Hoe werkt de informatieverwerking? Binnen FlowinGrow is het mogelijk remedial teaching te krijgen zodat kinderen bijgespijkerd kunnen worden op een bepaald vakgebied zoals taal of rekenen. Uitgangspunt is altijd dat we zoeken naar een manier waarop het kind wel of beter tot leren kan komen. We werken multisensorisch en proberen onder andere via spel het plezier in het leren weer terug te vinden met het kind. Voor hulp bij faalangst is het mogelijk getraind te worden met de heartmathtechniek. Via biofeedback krijgen kinderen vat op hun ademhaling en op hun paniek om zo de moeilijke taak weer aan te kunnen. Als er vragen zijn omtrent de cognitieve mogelijkheden (intelligentie) van een kind of er moet neuropsychologische diagnostiek plaatsvinden, dan werken we samen met Flow4Kids, waar deze expertise aanwezig is.